Lokalförvaltningen

Från februari 2017 till juni 2019 var jag anställd som utvecklingsledare på Lokalförvaltningen i Göteborg. 

Mestadeles bestod arbetet av film - och nätbaserad kursproduktion men även utvecklande av lokalförvaltningens sätt att arbeta med virtuall reality och augmented reality för presentation av byggnader.


De filmer som finns under menyn Föreläsningar är flertalet från kursen Arkitektur och lärande. En kurs som Lokalförvaltningen genomförde tillsammans med Göteborgs universitet. Föreläsningarna är i orginal cirka en timme men här nedredigerade till 10 - 15 minuter. 

Samma sak med workshopfilmningarna, de är också nedbantade till 5 - 10 minuter.


I undermenyn Startups finns bland annat fyra filmer från Serviceavdelningens fyra enheter. De visades

under Serviceavdelninges årliga konferens hösten 2019.


I Presentationer finns det korta filmer om de olika yrkesgrupperna  på Lokalförvaltningen.