Skolverket

Mellan 1998 - 2014 jobbade jag på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Jag producerade innehåll för Multimediabyrån och PIM. Därefter i två år gjorde jag filmer för skolverket i min egen firma. All produktion som finns här är från de två åren.  


Flertalet av filmerna är inspelade under en lektion och sedan nedredigerade till 5-10 minuter utan att kärnan i lektionen försvann. Dessa år filmade jag grymt kompetenta och duktiga lärare. De hade alla sina egna unika undervisningsstilar som de utvecklat under år av erfarenhet. Jag är övertygad om att det är det som kännetecknar en bra lärare.